Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Przyjmuje:

Cztery razy w miesiącu

Piątek 13-20