Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Przyjmuje:

Cztery razy w miesiącu

Wtorek 14-20