Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii otrzymała w 2014 r.

Przyjmuje:

Poniedziałek 10 - 20

Czwartek 14 - 20

Dyplomy