Pacjenci z Niemiec

Pacjenci z Niemiec

Procedura przygotowawcza

  • Na pierwszej wizycie przygotowujemy szczegółowy plan leczenia i kosztorys uwzględniający użycie różnych wariantów leczenia (tzw. Heil- und Kostenplan). Zadaniem Państwa jest osobiście przedłożyć go w swojej kasie chorych.
  • Po zatwierdzeniu kosztorysu i planu leczenia przez niemiecką kasę chorych przystępujemy do realizacji ustalonego poszczególnych punktów harmonogramu leczenia.
  • Całość kosztów leczenia pokrywają Państwo u nas, natomiast na podstawie otrzymanej faktury w języku niemieckim lub angielskim, właściwa kasa chorych wypłaca Państwu uprzednio ustaloną kwotę refundacji leczenia.

 

Korzyści dla Pacjentów

  • Mogą Państwo uzyskać zwrot kosztów leczenia w wysokości nawet 70 - 80 % wydatków poniesionych w Niemczech przy usługach ponad standardowych ustalanych indywidualnie. 
  • Wybierając opcje leczenia standardowego, na część uzupełnień protetycznych mogą Państwo otrzymać praktycznie 100% zwrotu poniesionych kosztów.